Een eerste kijkje in de toekomst

Heeft het koffiegesprek na de dienst zelden te maken met de inhoud van de preek? Vandaag 28 aug. 2016 wel wat mij betreft. Ds. Noordeman hield ons voor “heb vertrouwen” en datzelfde hoorde ik ook in het gesprek over de toekomst daarna.
Maar natuurlijk krijg je dan meteen de vraag: waarin dan? Hoe komen we daar dan? Vanzelf zal het niet gaan ….Met het vertrek van de predikant ontstaat er een nieuwe situatie. Hoe gaan we daar mee om? De vragen die aan de orde kwamen stonden al in Onderweg van aug. Vandaag zijn we begonnen met onszelf in het hier en nu.

 1. Waarom wil je zelf bij onze Do-Re horen?

Ik wil de (vaste) predikant ontmoeten;
Contact met gelijkgestemden;
Ik verwacht ondersteuning bij het geloof;
Ik verwacht spirituele ontwikkeling;
Dit voorgaande in gesprek met anderen;
Doorgaan met waar we al mee bezig zijn;
Ik wil graag verjonging zien;
Uitwisseling van gedachten over het leven;
Geworteld in een traditie;
Geloven met verstand en met het hart;
Ik zoek ruimte en vrijheid samen met anderen;
Hier kan ik gesprekken voeren die ik elders niet kan voeren.

 1. Waarom willen anderen bij onze Do-Re horen?

Vanwege het samen zijn;
Belangstelling voor elkaar;
Veelheid aan ideeën;
Ontmoeting met gelijkgestemden;
Uitwisselen van gedachten die er toe doen;
Anderen hebben geen tijd in het weekend voor een kerk;
Men denkt bij kerk aan dogma’s;
We moeten met onze vrijzinnigheid meer aan de weg timmeren;
Een charismatische persoon genereert de aandacht.

 1. Zijn voorgaande ook kwaliteiten voor onze toekomst? Ja.

Hierbij heb ik de aandacht gevraagd om een zijpaadje te bewandelen;
Je kunt op verschillende manieren tegen onze Do-Re aankijken:

 1. Je betaalt jaarlijks een eigen bijdrage en verwacht daarvoor een áll-in-pakket’
  Op zondag een kerkdienst;
  Gezellig na kletsen met koffie en een koekje;
  Krijg het krantje;
  Af en toe wordt er iets leuks georganiseerd;
  Heb ik behoefte aan pastorale zorg dan kan ik dat vragen;
  Mijn uitvaart is geregeld.
  Deze formule was de afgelopen jaren verliesgevend. We hebben jaarlijks een flink tekort door o.a. het afnemend ledental.
 2. Je kunt ook anders tegen onze Do-Re aankijken:
  Met de jaarlijkse eigen bijdrage worden de kosten van gastpredikanten, activiteiten en andere kosten gedekt.
  We zoeken nu kwaliteiten (preken, pastorale zorg) die aanwezig zijn bij de leden van onze eigen Nijmeegse gemeente Do Re. Waarom vragen we ze niet om actiever daarin te worden? Zij hebben de bevoegdheden en in het dagelijks leven deden ze dat al. Met de gedachte voor elkaar en door elkaar.
  (Noot Peer: Voor de impasse waar we nu in zitten hebben we ze gevraagd en zijn ze al actief. Bijvoorbeeld Jan Daan Noest begeleidt kring Oss, Peter Nissen geeft een cursus.)

De penningmeester licht toe dat de grootste financiële kostenposten zijn een vaste predikant en een vast gebouw. Dankzij prima beheer zijn de kosten aan ons gebouw niet het probleem.
Wel het afnemend ledenaantal en daarmee de eigen bijdragen. Bij een eventueel nieuwe vaste predikant is gezien die situatie een aanstelling haalbaar voor ongeveer 1 dag per week. Er zit kapitaal in ons eigen gebouw. Er ontspint zich een discussie over wat we belangrijker vinden een vaste predikant of een vast gebouw?
Onder de 20 aanwezigen was de stemming: We willen niet kiezen, we willen allebei!
Inmiddels hadden we er al een uur op zitten. We besloten een volgende keer verder te praten. Weer na een dienst en met een broodje.

Bieneke Meyboom-Donker.

Oss, 29 augustus 2016