De diaconie krijgt regelmatig verzoeken van buiten om financiële ondersteuning. We kunnen hier gelet op de beperkte middelen – de reserve wordt inmiddels reeds aangesproken – niet op ingaan. Door de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank kan de gemeente toch iets extra’s bijdragen aan de ondersteuning van behoeftigen.

Recentelijk kregen we ook een verzoek van de organisatie Gered Gereedschap om een financiële bijdrage te leveren. Er is echter ook de mogelijkheid om oud gereedschap en (bij voorkeur trap-) naaimachines te doneren, die naar Afrika worden doorgeleid. In Nijmegen, Wijchen en Oss zijn er verzamelpunten, onder andere bij de Praxis. Wij vragen daarvoor uw aandacht.

De verkoop van boeken bij Ieder z’n Vak in de Lange Hezelstraat, waar we enkele maanden gratis over een kast konden beschikken, heeft 175 euro opgebracht bestemd voor de diaconie.

Ruurd van der Staaij
12 november 2016