Pelagius

In de lezingencyclus van Peter Nissen over Dwarse Denkers komt als eerste aan bod: Pelagius, voor ons vrij onbekend, maar hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het theologisch discours. Hij was een tijdgenoot van de kerkvaders Augustinus en Hieronymus van Stridon....