De diaconie

De diaconie krijgt regelmatig verzoeken van buiten om financiële ondersteuning. We kunnen hier gelet op de beperkte middelen – de reserve wordt inmiddels reeds aangesproken – niet op ingaan. Door de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank kan de gemeente toch iets...

Ledenraadpleging 30-10-2016

Verslag toekomstdiscussie 2, 30-10-2016 Bij aanvang wordt de agenda verspreid: De onderwerpen sluiten aan bij waar we 28 augustus waren gebleven: Wel/niet een vast gebouw en wel/niet een vaste predikant. Wel / niet een vast gebouw. In 2014 beloofden we elkaar om in...

Ledenraadpleging 28-08-2016

Een eerste kijkje in de toekomst Heeft het koffiegesprek na de dienst zelden te maken met de inhoud van de preek? Vandaag 28 aug. 2016 wel wat mij betreft. Ds. Noordeman hield ons voor “heb vertrouwen” en datzelfde hoorde ik ook in het gesprek over de toekomst daarna....