DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap
Meedoen!

Gemeenteblad

‘Onderweg’ is het nieuwsblad van onze gemeente. Het verschijnt zes keer per jaar en bevat, naast een overdenking en een verslag van gemeente- en/of landelijke activiteiten, ook een actuele agenda.
Ieder lid, vriend of belangstellende krijgt Onderweg toegezonden. Van belangstellenden wordt na het eerste jaar een bijdrage in de kosten gevraagd.

Voor vragen, kopij en als de Onderweg niet is bezorgd: Cecilia Reijnen, E: onderweg@dorenijmegen.nl  T: 024-377 68

Onderweg dec. 2016
Onderweg okt. 2016
Onderweg aug. 2016
Onderweg juni 2016
Onderweg april 2016
Onderweg febr. 2016

 

 

Pauze tijdens een Algemene Ledenvergadering.