Durf te dromen!

Ben je op zoek naar verdieping en bezieling? Wil je je graag samen met anderen verdiepen in vragen rond zingeving en betekenis? Zoek je verbondenheid met mensen rond waarden die richting aan je leven kunnen geven? Wil je je laten inspireren door de dromen en dwarse gedachten van anderen?

Weet je dan welkom bij de activiteiten van ZielZin: een plek voor dromen en dwarse gedachten. ZielZin is een project van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen, kortweg de DoRe-gemeente. De DoRe-gemeente is voortgekomen uit de samenwerking van twee vrijzinnig-christelijke geloofsgemeenschappen in Nijmegen, die allebei een geschiedenis van eeuwen achter zich hebben staan: de doopsgezinden en de remonstranten. Zij staan voor een vrij en verdraagzaam christendom, dat zich gevoed weet door het religieus humanisme. Het kent geen dwingende geloofsleer en geen leergezag-van-boven. Het gaat op zoek naar zingeving en verbinding vanuit een veelheid van bronnen, ook uit andere religies en levensbeschouwingen, en het is sterk betrokken bij maatschappelijke vragen rond vrede, gerechtigheid, duurzaamheid, solidariteit en compassie.

Deelname aan de activiteiten van ZielZin staat open voor iedereen. Soms wordt voor deelname een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. De meeste activiteiten vinden plaats in het kerkgebouw van de DoRe-gemeente aan de Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen.

De activiteiten van ZielZin worden begeleid door ds. Peter Nissen. Hij is hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit en daarnaast voor anderhalve dag per week als remonstrants predikant aan de DoRe-gemeente verbonden. Hij werkt samen met de Taakgroep Leren van de DoRe-gemeente, die ook vormende activiteiten ontplooit in samenwerking met de Effatagemeenschap (Dominicuskerk) en het Stadsklooster Mariken (voorheen Augustijn Centrum de Boskapel). Enkele van die activiteiten zijn ook in dit programma opgenomen. In de nabije toekomst zal ZielZin ook samenwerking zoeken met andere vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Zuid-Oost-Nederland.

Met vragen kunt u zich altijd richten tot Peter Nissen: peterjanissen@hotmail.com. Informatie over de activiteiten van ZielZin kunt u ook vinden op onze website: www.dorenijmegen.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter: @zielzinNijmegen.