Ds. Peter Nissen is vandaag tijdens de kerkdienst officiëel verbonden aan de Do-Re Gemeente Nijmegen.

In een druk bezochte dienst, voorgegaan door Hans Noordeman en Peter Nissen, vond de bevestiging plaats van zijn predikantschap bij onze gemeente.

Peter gaat zich in het bijzonder toeleggen op ons nieuwe project Zielzin, een plek voor dromen en dwarse gedachten. Een project dat iedereen, vooral van buiten de gemeente, wil inspireren om zich samen met anderen te verdiepen in vragen rond zingeving en betekenis. In het dagelijks leven zijn veel mensen op zoek naar verdieping en bezieling, voor hen wil ZielZin door middel van activiteiten die open staan voor iedereen, een inspiratie zijn.

Peter Nissen is hoogleraar Oecumenica en daarnaast voor anderhalve dag per week als remonstrants predikant verbonden aan onze gemeente. Tot voor kort was hij als remonstrants predikant werkzaam bij de Remonstranten in Oosterbeek.

Informatie over de activiteiten van ZielZin kunt u vinden op onze website. U kunt ons ook volgen op Facebook en op Twitter @zielzinNijmegen.