De Stille Week was dit jaar stiller dan andere jaren. Het coronavirus houdt ons gekluisterd aan onze huizen. Er konden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag geen diensten zijn in ons kerkgebouw en ook morgen kunnen wij elkaar daar niet ontmoeten om samen Pasen te vieren. In kleine kring moest gisteren afscheid genomen worden van de oud-voorzitter van onze kerkenraad. Door een videoverbinding konden anderen via YouTube de dienst mee volgen, maar het is toch anders.

Pasen is bij uitstek een feest van verbinding. En daarom valt het ons zwaar dat wij niet samen kunnen komen om die verbinding te ervaren. Wij moeten andere wegen zoeken. Elke woensdagavond luidt om 19 uur onze kerkklok: als een teken van troost en bemoediging. Wij vergeten elkaar niet, wij willen elkaar niet loslaten, wij blijven verbonden.

Want wij weten ons gedragen door de boodschap van hoop, die het hart vormt van Pasen en van het bijbelse geloof: het leven en de liefde zijn sterker dan de dood. Het paasevangelie wil dat duidelijk maken: mens, je bent geliefd, eenvoudigweg omdat je er bent. Je mag er zijn! Dat kunnen wij niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen, juist in deze tijden, nu de gezondheid en het leven van veel mensen op het spel staat.

Afgelopen donderdag was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer op last van Hitler in het concentratiekamp Flossenbürg ter dood werd gebracht. Dominee Hans-Dirk van Hoogstraten sprak over hem in onze kerk, in een van de laatste diensten vóór de coronacrisis. Van Bonhoeffer is de uitspraak: ‘Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.’ ‘Wie Pasen kent, kan niet wanhopen!’ Met die woorden wensen wij u van harte een gezegend Paasfeest.

Kerkenraad en predikanten van de DoRe-gemeente Nijmegen e.o.