Door de nieuwe coronaregels verzoekt de Kerkenraad u dringend in het kerkgebouw een mondkapje te dragen als u loopt. Als u op uw plaats zit, wordt u verzocht het mondkapje op
te ruimen, dus niet naast u op de bank neer te leggen.
Bovendien verzoekt de Kerkenraad u tijdens het koffiedrinken na de dienst te gaan zitten op anderhalve meter van elkaar in de ontmoetingsruimte of in de kerkbanken. Of naar buiten te gaan.

Na overleg met de Effata-parochie is besloten, vanwege corona, geen Bezield Verband dienst te houden op 25 oktober. We verwachten dan in een eventuele gezamenlijk dienst té veel kerkgangers. Er wordt een nieuwe voorganger gezocht voor de dienst in onze eigen kerk.

Ook heeft de Kerkenraad, samen met de dominees, besloten dat alle activeiten voorlopig worden afgelast. Dus geen vervolg op de cursus Thomasevangelie, geen films in DoRe, geen ZielZin activiteiten, geen lunch. We beloven dat het in betere tijden allemaal nog komt.