Moderne Nederlandse poëzie en zingeving

Nu de lockdown wordt verlengd, gaat het Nijmeegse project ‘ZielZin: een plek voor dromen en dwarse gedachten’ online.
Het eerste leerhuis van 2021 is gewijd aan het werk van enkele moderne Nederlandse dichters in wier werk vermoedens rond ‘het hogere’ een opvallende rol spelen. Soms krijgt het dichten daarover bij hen zelfs mystieke trekken. Wij verdiepen ons in hun werk en zullen ook samen enkele gedichten lezen en bespreken.

In de eerste bijeenkomst staat de laatste bundel centraal van Joost Zwagerman (1963-2015). Zijn laatste bundel, Wakend over God, die een jaar na zijn zelfgekozen dood verscheen, bevat opvallende religieuze gedichten. Marjoleine de Vos (*1957) is redacteur en columnist bij NRC Handelsblad. Ook in haar gedichten krijgt het vermoeden over het geheim van het leven verrassende woorden. Ook in haar columns krijgt spiritualiteit regelmatig aandacht. In 2010 sprak zij de Volzinlezing uit over duurzame spiritualiteit. Ook publiceerde zij een fijnzinnig essay over godsbeelden. De derde bijeenkomst is gewijd aan het debuut van Joost Baars (*1975), dichter en boekhandelaar in Amsterdam. Die bundel, Binnenplaats (2017), in 2018 bekroond met de VSB-prijs voor poëzie, bevat gedichten die verwijzen naar klassieke beelden uit de mystieke literatuur.

 

Belangstelling?

  • Leiding: Peter Nissen
  • Data en tijd: zaterdagen 23 januari, 27 februari en 20 maart 2021 van 10.30 tot 11.30 uur
  • Aanmelden: Vooraf aanmelden om een zoomlink te ontvangen: peterjanissen@hotmail.com