‘ZielZin: een plek voor dromen en dwarse gedachten’ is een project van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Het is gericht op zinzoekers binnen en buiten de kerken: mensen die op zoek zijn naar bezinning, verdieping en verbinding. ZielZin stoort zich daarbij niet aan kerkmuren en kijkt over de grenzen van religies en levensbeschouwingen heen. 

Het wordt mogelijk gemaakt door subsidies van landelijke doopsgezinde en remonstrantse fondsen. Ten behoeve van het project is de theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen, die hoogleraar is geweest aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, voor anderhalve dag per week als predikant bij de DoRe-gemeente Nijmegen aangesteld. Hij is te bereiken via e-mail: peterjanissen@hotmail.com. 

De meeste bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente, Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen. Een deel van de activiteiten is ook online te volgen, via een Zoomverbinding. 

Informatie over ZielZin is ook te vinden op de website: www.dorenijmegen.nl, onder ‘Activiteiten’, ‘ZielZin’. U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter. 

Wij hopen u gauw eens bij een activiteit te mogen begroeten!