Tot onze spijt heeft ds. Peter Nissen aangegeven niet meer werkzaam te zullen zijn in onze gemeente vanaf 1 september 2022. De KR samen met ds. Hans Noordeman hebben na een gesprek met Peter begrip voor zijn besluit en hopen dat het hem brengt wat hij voor ogen heeft.

In de dienst van zondag 23 januari 2022 gaat Peter weer voor in onze kerk en we hopen dat het dan mogelijk is om met elkaar na afloop koffie te drinken en eventueel met Peter een gesprekje te hebben. (Als de corona regels het toelaten)

De afscheidsdienst is op 28 augustus 2022.

Het project ZielZin, een plaats voor dromen en dwarse gedachten, zal evenals de andere activiteiten in onze gemeente, ook na 1 sept. 2022 gewoon doorgang vinden.

Als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met ds. Hans Noordeman.