DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

ANBI-status Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Informatie voor de ANBI status van de Remonstrantse Gemeente Nijmegen

Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Nijmegen te Nijmegen
Telefoon: 024-3220451
RSIN/Fiscaalnummer
KVK inschrijving nee
Website adres: www.dorenijmegen.nl/
Adres: Prof. Regoutstraat 23
Postcode: 6524 RZ
Plaats: Nijmegen

Verkorte staat van baten en lasten

  Begroting 2023 Rekening 2022 Rekening 2021
BATEN      
Opbrengsten uit bezittingen  
Bijdragen kerkleden  
Subsidies en overige bijdragen derden €15.000 € 15.110 € 16.112
                                          Totaal BATEN €15.000 € 15.110 € 16.112
LASTEN      
Bestedingen pastorale beroepskrachten    
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk    
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 2.700 € 2.790 € 2.750
Lasten kerkgebouw (incl. afschrijving)      
Salarissen (koster, organist)    
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 250 € 281 € 415
Lasten overige eigendommen en inventarissen      
                                         Totaal LASTEN € 2.950 € 3.071 € 3.165
                                         Resultaat (BATEN – LASTEN) € 12.050 € 12.039 € 12.974