DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap
Meedoen!

Diensten

Dienst

Voorganger: ds. H. Noordeman
Tijdstip: zo maart 8 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. M. van Bokhoven
Tijdstip: zo maart 15 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. P. Nissen
Tijdstip: zo maart 22 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. T. Barnard
Tijdstip: zo maart 29 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Onze diensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.30 uur in onze kerk, Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen.
Er is elke zondag dienst, met uitzondering van de eerste zondag van de maand (behalve als dat een kerkelijke feestdag is).

Er wordt voorgegaan door onze eigen  predikant of een gastpredikant van doopsgezinde of remonstrantse signatuur. In toenemende mate zijn leden en vrienden betrokken bij de invulling van de diensten, bijvoorbeeld door de tekstlezing op zich te nemen of een muzikale bijdrage te leveren.
Kinderen en jongeren worden speciaal  betrokken bij bijzondere diensten zoals Kerstmis en Pasen.

Na elke dienst drinken we samen koffie en/of thee, en is er een collecte voor de gemeente en onze diaconale projecten.

Maaltijd van Brood en Wijn
De gemeente houdt in principe drie à vier maal per jaar een maaltijd van brood en wijn. Deze maaltijd staat open voor ieder die eraan deel wil nemen. We willen benadrukken dat u ook vrij bent om er niet aan deel te nemen.

Schriftlezing door gemeentelid.
Gemeentezang
Duif op de toren van onze kerk