DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Meedoen!

Spreekt onze manier van geloven u aan? Word dan lid, vriend of belangstellende van onze gemeente. U kunt daarvoor contact opnemen  met de kerkenraad.
Hieronder volgt een korte toelichting.
Lid
U kunt Doopsgezind lid worden na doop op belijdenis of door overschrijving vanuit een ander Doopsgezind kerkgenootschap.
U kunt Remonstrants lid worden op belijdenis, door overschrijving vanuit een ander Remonstrants kerkgenootschap of door ondertekening van de beginselverklaring.
Bij Doopsgezinden worden alleen volwassenen gedoopt, bij Remonstranten zowel kinderen als volwassenen. Wie als kind al gedoopt is, kan lid worden door belijdenis te doen.

Leden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en kunnen zo mee vorm geven aan onze levendige gemeente.
Leden ontvangen zes maal per jaar het gemeenteblad Onderweg.
Leden betalen op vrijwillige basis een jaarlijkse bijdrage naar draagkracht. Meer informatie.

Vriend
Iedereen die geen lid wil of kan worden, kan vriend worden. U kunt vriend worden van de Doopsgezinden of van de Remonstranten. Wie niet wil of kan kiezen kan vriend worden van het samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen.

Vrienden hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering en kunnen zo mee vorm geven aan onze levendige gemeente.
Vrienden ontvangen zes maal per jaar het gemeenteblad Onderweg.
Vrienden betalen op vrijwillige basis een jaarlijkse bijdrage naar draagkracht. Meer informatie.

Belangstellende
Iedereen die geen lid of vriend wil of kan zijn, kan belangstellende worden. Dit kan van de Doopsgezinden, de Remonstranten  of van het samenwerkingsverband Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen zijn.
Belangstellenden ontvangen zes maal per jaar het gemeenteblad Onderweg. Na een jaar zal hiervoor een kleine bijdrage in de kosten gevraagd worden.
Belangstellenden hebben geen stemrecht op de Algemene Ledenvergadering.
Tijdens de paasviering 2016
Detail van kerkramen
Viering tijdens buitendag 2016