DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Diaconie

De diaconale doelen worden ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering voorgedragen door de Taakgroep Diaconie. De vergadering bepaalt dan welke doelen het komende jaar gesteund zullen worden. Voor 2016 zijn dat de volgende doelen:

  1. Fonds Eigen Gemeente voor gemeenteleden en –vrienden in financiële nood.
  2. Regio Nijmegen:
    1. Stichting Moria, verzorgt de opvang en begeleiding van ex-gedetineerde jongeren.
    2. Stichting Gast, ondersteunt asielzoekers in Nijmegen en omgeving.
  3. Regio Europa: via Zending Over Grenzen  steunen wij een meisje in Oekraïne, Natalia Parhomchuk.
  4. Regio wereld: doel moet nog bepaald worden.

Mocht u zelf of iemand die u kent (lid of vriend van onze gemeente), gebruik willen maken van een diaconale handreiking dan kunt u voor informatie contact opnemen met dhr. R. van der Staaij, T: 024-322 68 21, E: rvanderstaaij@hotmail.com

De diaconie krijgt regelmatig verzoeken van buiten om financiële ondersteuning. We kunnen hier gelet op de beperkte middelen – de reserve wordt inmiddels reeds aangesproken – niet op ingaan. Door de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank kan de gemeente toch iets extra’s bijdragen aan de ondersteuning van behoeftigen.

Inzameling voor kerstpaketten voor de Voedselbank.