DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Gesprekskringen

De gesprekskringen zijn globaal ingedeeld naar geografische spreiding van de gemeenteleden. De meeste komen overdag bij elkaar bij een van de leden thuis. Doorgaans komen de gesprekskringen één maal per zes weken bijeen.

Kring Oss
Contactpersoon: Mw. C. Horman, T: 0412-857780

Kring Simeon
Contactpersoon: Mw. D. van Slingelandt, T: 024 – 322 65 08

Viering tijdens een buitendag.
Detail van kerkramen