DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Bezield wandelen

Bezield wandelen houdt in met een groepje gemeenteleden een uur wandelen, met onderweg en na afloop gesprekken aan de hand van een thema.
We wandelen elke eerste zondag van de maand (dan is er geen dienst). We verzamelen om 10:30 uur bij de kerk of ergens anders. Het duurt tot circa 12:30 uur.
De route die wordt gelopen wordt uitgezet door de verschillende deelnemers, en het thema wordt ook bij toerbeurt voorbereid.

In principe is iedereen welkom, maar de conditie om minimaal een uur zonder rollator te kunnen wandelen is wel vereist.

In verband met vervoer naar het vertrekpunt van de route is aanmelding vooraf  wenselijk en wel via dit adres:
wandelen@dorenijmegen.nl

Feestelijke tafel tijdens een dienst.