Kerk tot 1 januari gesloten

Beste leden, vrienden en belangstellenden, Na alle alarmerende berichten over steeds hogere besmettingscijfers van het corona-virus, heeft de Kerkenraad naar de persconferentie van 13 oktober gekeken en geluisterd. Na overleg met de beide voorgangers en met de...

Mededelingen KR n.a.v. nieuwe besmettingen

Door de nieuwe coronaregels verzoekt de Kerkenraad u dringend in het kerkgebouw een mondkapje te dragen als u loopt. Als u op uw plaats zit, wordt u verzocht het mondkapje op te ruimen, dus niet naast u op de bank neer te leggen. Bovendien verzoekt de Kerkenraad u...

Vanaf 1 juli hervatten we de diensten

Vanaf 1 juli mogen we weer kerkdiensten houden. Er zal maar een beperkt aantal mensen de dienst kunnen bijwonen, in verband met de beschikbare zitplaatsen. Voor de diensten deze zomer moet u zich dan ook aanmelden op aanmelding@dorenijmegen.nl Vermeld ook met hoeveel...

Paasgroet 2020

De Stille Week was dit jaar stiller dan andere jaren. Het coronavirus houdt ons gekluisterd aan onze huizen. Er konden op Witte Donderdag en Goede Vrijdag geen diensten zijn in ons kerkgebouw en ook morgen kunnen wij elkaar daar niet ontmoeten om samen Pasen te...

Annulering activiteiten ivm coronavirus

De kerkenraad van de DoRe gemeente heeft besloten om, voorlopig, alle activiteiten van de gemeente, waaronder ook de kerkdiensten, af te gelasten. Ook de andere activiteiten, zoals de lezingen en de lunch, zullen opgeschort worden. Voor de lezingen, en evt. de lunch,...

Pelagius

In de lezingencyclus van Peter Nissen over Dwarse Denkers komt als eerste aan bod: Pelagius, voor ons vrij onbekend, maar hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het theologisch discours. Hij was een tijdgenoot van de kerkvaders Augustinus en Hieronymus van Stridon....