DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Pastoraat

Het bezoeken van leden, belangstellenden en vrienden van de gemeente gebeurt door predikanten en contactleden. De gemeente is verdeeld in wijken. Elke wijk heeft een contactlid dat voeling houdt met de leden in de wijk. Hij/zij is ook verbindingsschakel tussen gemeente, lid en predikant voor zover het gemeentelid dat wenst.

Wie bezoek op prijs stelt van een predikant of contactlid of anderszins behoefte heeft aan een gesprek, kan contact opnemen met de kerkenraad.

Detail van kerkramen