DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Diensten

Vanaf 1 juli mogen we weer kerkdiensten houden. Er zal maar een beperkt aantal mensen de dienst kunnen bijwonen, in verband met de beschikbare zitplaatsen. Voor de diensten deze zomer moet u zich dan ook aanmelden op aanmelding@dorenijmegen.nl Vermeld ook met hoeveel mensen u komt. Echtparen mogen namelijk wel direct naast elkaar zitten.
Als u niet op de lijst staat, moet u wachten of er nog een plekje open blijft.
Er mag voorlopig niet gezongen worden in de diensten.
Nader bericht over o.a. koffiedrinken volgt nog.

 

U kunt via de website ‘kerkdienstgemist’ de dienst live volgen of later terugluisteren. De links naar die site staan onder het kopje ‘Links’ (rechts in de oranje balk bovenaan deze pagina).

 

Dienst

Voorganger: dhr. A. Overdiep
Tijdstip: zo augustus 9 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. JD. Noest
Tijdstip: zo augustus 16 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. H. Noordeman
Tijdstip: zo augustus 23 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst - Startzondag

Voorganger: ds. H. Noordeman
Deze morgen wordt (ook) aandacht besteed aan de activiteiten van komend jaar.
Tijdstip: zo augustus 30 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. C. Slootmans
Tijdstip: zo september 13 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. T. Barnard
Tijdstip: zo september 20 10:30 - 11:30
Lokatie: Dominicuskerk (Prof Molkenboerstraat 7)

Dienst

Voorganger: ds. H. Noordeman
Tijdstip: zo september 27 10:30 - 11:30
Lokatie: DoRe kerk

 

U bent van harte uitgenodigd om de diensten, die de landelijke organisaties hebben opgenomen, te bekijken via de volgende links (ze duren ongeveer een half uur):

Doopsgezinden

Remonstranten
(De remonstranten zijn sinds 1 juli gestopt met de online diensten.)

 

Onze diensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.30 uur in onze kerk, Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen.
Er is elke zondag dienst, met uitzondering van de eerste zondag van de maand (behalve als dat een kerkelijke feestdag is).

Er wordt voorgegaan door onze eigen  predikant of een gastpredikant van doopsgezinde of remonstrantse signatuur. In toenemende mate zijn leden en vrienden betrokken bij de invulling van de diensten, bijvoorbeeld door de tekstlezing op zich te nemen of een muzikale bijdrage te leveren.
Kinderen en jongeren worden speciaal  betrokken bij bijzondere diensten zoals Kerstmis en Pasen.

Na elke dienst drinken we samen koffie en/of thee, en is er een collecte voor de gemeente en onze diaconale projecten.

Maaltijd van Brood en Wijn
De gemeente houdt in principe drie à vier maal per jaar een maaltijd van brood en wijn. Deze maaltijd staat open voor ieder die eraan deel wil nemen. We willen benadrukken dat u ook vrij bent om er niet aan deel te nemen.

Schriftlezing door gemeentelid.
Gemeentezang
Duif op de toren van onze kerk