DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Diensten

Na de laatste perskonferentie van het kabinet is er een overleg geweest tussen de beide voorgangers en de kerkenraadsleden.

Omdat we ons solidair willen betuigen met iedereen in Nederland, sluiten we de kerk en de kerkdiensten. In ieder geval tot en met 23 januari 2022.

Wel komt er een uitzondering. De Kerstdienst wordt gevierd met voorganger ds Hans Noordeman, de leden van de liturgiecommissie, de koster, pianist en een KR-lid in onze kerk. Via de link op onze website kunt u deze dienst direkt volgen. Op internet.
Of naderhand terugkijken. De liturgie staat ook op de website. Dus u kunt de dienst thuis, op uw eigen bank, meeluisteren, meezingen en meebeleven.

De orde van dienst vindt u hier.

U kunt gratis via de website ‘kerkdienstgemist’ de dienst live volgen (klikt u hier) of gratis later terugluisteren/kijken (klikt u hier).
De links naar die site staan ook onder het kopje ‘Links’ (rechts in de gekleurde balk bovenaan deze pagina).

Komende diensten

Dienst

Voorganger: ds. Marieke Fernhout

When: zo januari 30 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. Jan-Daan Noest

When: zo februari 13 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. Hans Noordeman

When: zo februari 20 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. Tietsje Abee

When: zo februari 27 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. Marieke Fernhout

When: zo maart 13 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds.Wilma Blaak

When: zo maart 20 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: ds. Thijs v. Hoogstraten

When: zo maart 27 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst - Palmpasen

Voorganger: ds. Hans Noordeman

When: zo april 10 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

 

Onze diensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.30 uur in onze kerk, Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen.
Er is elke zondag dienst, met uitzondering van de eerste zondag van de maand (behalve als dat een kerkelijke feestdag is).

Er wordt voorgegaan door onze eigen  predikant of een gastpredikant van doopsgezinde of remonstrantse signatuur. In toenemende mate zijn leden en vrienden betrokken bij de invulling van de diensten, bijvoorbeeld door de tekstlezing op zich te nemen of een muzikale bijdrage te leveren.
Kinderen en jongeren worden speciaal  betrokken bij bijzondere diensten zoals Kerstmis en Pasen.

Na elke dienst drinken we samen koffie en/of thee, en is er een collecte voor de gemeente en onze diaconale projecten.

Maaltijd van Brood en Wijn
De gemeente houdt in principe drie à vier maal per jaar een maaltijd van brood en wijn. Deze maaltijd staat open voor ieder die eraan deel wil nemen. We willen benadrukken dat u ook vrij bent om er niet aan deel te nemen.

Schriftlezing door gemeentelid.
Gemeentezang
Duif op de toren van onze kerk