DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Diensten

Met ingang van 30 januari gaan we weer kerkdiensten houden in onze kerk!
Vanaf 20 februari schenken we weer koffie en thee na de dienst.

We houden nog wel de corona-regels in ere:
– binnenkomen via de hoofdingang,
– weggaan via de zij-ingang,
– geen handen schudden
– u hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden

We hopen u weer spoedig te ontmoeten!

De orde van dienst vindt u hier.
U kunt gratis via de website ‘kerkdienstgemist’ de dienst live volgen (klikt u hier) of gratis later terugluisteren/kijken (klikt u hier).
De links naar die site staan ook onder het kopje ‘Links’ (rechts in de gekleurde balk bovenaan deze pagina).

Komende diensten

Dienst - 2e Advent

Voorganger: Ds. Friso Boogert

When: zo december 4 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst - 3e Advent

Voorganger: Ds. Hans Noordeman

When: zo december 11 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst - 4e Advent

Voorganger: Ds. Jan Berkvens

When: zo december 18 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst - 1e Kerstdag

Voorganger: Ds. Hans Noordeman

When: zo december 25 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

 

Onze diensten vinden plaats op zondagmorgen om 10.30 uur in onze kerk, Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen.
Er is elke zondag dienst, met uitzondering van de eerste zondag van de maand (behalve als dat een kerkelijke feestdag is).

Er wordt voorgegaan door onze eigen  predikant of een gastpredikant van doopsgezinde of remonstrantse signatuur. In toenemende mate zijn leden en vrienden betrokken bij de invulling van de diensten, bijvoorbeeld door de tekstlezing op zich te nemen of een muzikale bijdrage te leveren.
Kinderen en jongeren worden speciaal  betrokken bij bijzondere diensten zoals Kerstmis en Pasen.

Na elke dienst drinken we samen koffie en/of thee, en is er een collecte voor de gemeente en onze diaconale projecten.

Maaltijd van Brood en Wijn
De gemeente houdt in principe drie à vier maal per jaar een maaltijd van brood en wijn. Deze maaltijd staat open voor ieder die eraan deel wil nemen. We willen benadrukken dat u ook vrij bent om er niet aan deel te nemen.

Schriftlezing door gemeentelid.
Gemeentezang
Duif op de toren van onze kerk