DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Gemeenteblad

‘Onderweg’ is het nieuwsblad van onze gemeente. Het verschijnt zes keer per jaar en bevat, naast een overdenking en een verslag van gemeente- en/of landelijke activiteiten, ook een actuele agenda.
Ieder lid, vriend of belangstellende krijgt Onderweg toegezonden. Van belangstellenden wordt na het eerste jaar een bijdrage in de kosten gevraagd.

Voor vragen, kopij en als de Onderweg niet is bezorgd: John Kraan, E: onderweg@dorenijmegen.nl

Onderweg okt. 2020
Onderweg aug. 2020
Onderweg jun. 2020
Onderweg apr. 2020
Onderweg jan. 2020

Pauze tijdens een Algemene Ledenvergadering.