DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Kerkenraad en ALV

De kerkenraad vergadert eenmaal per maand en zorgt voor het reilen en zeilen van de gemeente. Het hoogste orgaan van de gemeente is de Algemene Ledenvergadering, die tweemaal per jaar in april en oktober gehouden wordt (zie agenda). Hier legt de kerkenraad verantwoording af voor het gevoerde beleid en wordt nieuw beleid besproken en al dan niet goedgekeurd.

Leden en vrienden van de gemeente ontvangen een uitnodiging voor de ALV en hebben daarin ook stemrecht.

Algemene Ledenvergadering april 2016