DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Welkom

Van harte welkom bij de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Nijmegen e.o., kortweg de DoRe Gemeente Nijmegen! Onze gemeente wil een vrijzinnig christelijke, ondogmatische, open gemeente zijn, waar mensen zich thuis voelen en mogen zijn zoals ze zijn. Een plaats waar het leven in verbondenheid met de Eeuwige en met elkaar ervaarbaar en zichtbaar is. Een plaats met veel ruimte voor eigen geloofsopvattingen en ook eigen twijfels daarover. Een gemeente waar samen gezocht wordt naar antwoorden die zich niet altijd laten vinden.

Een plek, kortom, waar mensen op adem kunnen komen en kunnen stilstaan bij vragen over leven en dood, zin en onzin in de wereld.

U vindt ons kerkgebouw aan de Professor Regoutstraat 23 te Nijmegen

Dienst

Voorganger: Ds. Hans Noordeman

When: zo juni 30 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: Ds. Jan van Belle

When: zo juli 14 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk

Dienst

Voorganger: Ds. Tom Rijken

When: zo juli 21 10:30 - 11:30
Where: DoRe kerk
logo doopsgezinden
logo remonstranten