DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Vrijwillige bijdrage en ANBI

Met de organisatie en de uitvoering van de taken binnen de gemeente zijn kosten gemoeid, onder andere het salaris van de predikant, de kosten van huur kerkgebouw en inventaris, gastpredikanten, organisten, gemeenteavonden en het gemeenteblad. Bovendien zijn de gemeenten uit ons samenwerkingsverband aangesloten bij een landelijke koepel, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. Voor een ingeschreven lid of vriend gaat jaarlijks een zogenaamd quotum naar de koepel. Voor de Doopsgezinden is dit ca.  € 47,25 per lid of vriend, voor de Remonstranten is dat ca.  € 47,=.

Al deze kosten worden betaald uit de bijdragen van leden, vrienden en belangstellenden van de gemeente. Leden en vrienden betalen op vrijwillige basis een jaarlijkse bijdrage naar draagkracht. Als richtlijn geldt dat een bijdrage van €350-400 per jaar ons financieel duurzaam houdt. Dat komt ook wel overeen met de richtlijn van de Remonstrantse Broederschap om 1-1.5% van het besteedbaar inkomen aan de geloofsgemeenschap bij te dragen.

Het niet of beperkt in staat zijn financieel bij te dragen mag nooit een beletsel zijn om lid, vriend of belangstellende van de gemeente te zijn of te worden!

Rekeningnummer:

Samenwerking: NL63 INGB 0000 0146 00 t.n.v. Stg. Samenwerkingsverband  Do-Re Nijmegen

ANBI status

De Belastingdienst heeft onze samenwerkingsgemeente de ANBI-status toegekend. Dat betekent dat u onder voorwaarden uw giften aan ons van de belasting kunt aftrekken.

collectezakje
detail van kerkramen
lunch bijeenkomst