DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Pastoraal Onderweg

Beth hebreeuwse letter Beth

Thuis… Als je, vanwege herstel na een operatie zoals ik, min of meer aan huis gebonden bent ga je als vanzelf nadenken over de betekenis ervan. Denk je aan anderen, die in hun bewegingen beperkt zijn; ja zelfs filosofeerde ik over ons konijn, dat eigenlijk zijn hele leven in quarantaine doorbrengt ( ).
Wat is thuis voor mij? Een vraag die enerzijds gemakkelijk, anderzijds best moeilijk te beantwoorden is. Het is de plek waar ik mij thuis voel, met mijn geliefden om mij heen; het is de stad, het land, de wereld, waar ik mij soms wel,soms helemaal niet thuis voel…
En wat te denken van de vele dak- en thuislozen in onze samenleving?

De Hebreeuwse letter Beth betekent ‘huis’. Het is de letter waarmee de bijbel begint in Genesis 1 vers 1: ‘Bereshit Bara Elohim et HaShamayim we’et Ha’Aretz’. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als je kijkt naar de vorm van deze letter dan valt op dat hij aan drie kanten gesloten is, alleen een opening heeft naar voren. Bedenk dat het Hebreeuws gelezen wordt van rechts naar links. En juist deze letter staat aan het begin opdat de enige richting die open is die is naar wat komt, naar de toekomst. Abel Herzberg zegt hierover: “wij moeten niet vragen naar wat er boven of onder de tekst is geschreven, noch wat er aan vooraf is gegaan, wees gericht op het vervolg. Daarom is Beth de eerste letter van de bijbel.”
Hoe mooi is het dat je meteen in het begin al thuis komt in het huis van de Eeuwige. De vorm van de letter is eigenlijk alleszeggend: grond onder je voeten, steun in de rug, een dak boven je hoofd en vooral: een open vizier naar detoekomst.
Je wordt in dit huis niet opgesloten, maar met liefde omhuld, het is een basis, een vertrekpunt om op terug te vallen en om in vertrouwen op weg te gaan.

ds. Hans Noordeman