DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Pastoraal Onderweg

Deze oude schoolplaat (uit 1910) hangt in mijn studeerkamer. Het is er één uit de serie “Nieuwe tekenvoorbeelden voor de lagere school”. En het bijzondere is dat mijn grootvader Noordeman die serie heeft getekend en samen met de heer Bloemink heeft uitgegeven. Ik zou de hele serie wel willen hebben, maar ik moest kiezen en het werd deze plaat. De plaat van de kandelaar en alles wat een jonge tekenaar moet leren zit erin: Rechthoeken, driehoeken, trapezia, verhoudingen… Ik koos deze plaat natuurlijk ook vanwege de symboliek :-). Beroepsdeformatie natuurlijk want in het geloof gaat het ook vaak over het licht.

Uit de 17e eeuw stamt een anonieme prent ‘Het licht is op de kandelaer gesteld” een anti-roomse prent uit de tijd van de reformatie. We zien alle grote reformatoren (Luther, Calvijn, Hus, enz.) gezeten om een tafel waarop een brandende kaars staat. De kandelaar staat op een boek aangeduid als het Evangelie. De duivel, de paus, een kardinaal en een monnik proberen tevergeefs de kaars uit te blazen. Het is een geliefde prent in de orthodox-gereformeerde gezindte.

Mij spreekt de tekening van mijn grootvader meer aan. Een eenvoudige lantaarn, die in elk gewoon gezin te vinden was, met het doel licht te brengen waar nodig. Licht als gebruiksvoorwerp, licht, dat je mee kan nemen, licht, dat bij je blijft als het donker wordt. En misschien is dat wel het mooist verwoord in de vertrouwde woorden van Numeri 6, 24-26 die ik u in deze tijd van harte toewens:
De Levende zegene u en behoede u; de Levende doe zijn
aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Levende
verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

ds. Hans Noordeman