DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

Rouwen en trouwen

Rouwen
Wanneer een lid of vriend van de gemeente overlijdt zal, indien gewenst, een predikant de uitvaart begeleiden. Voor diegenen, die geen lid of vriend zijn bestaat deze mogelijkheid ook. Hiervoor moeten wij echter een bedrag in rekening brengen.

Trouwen
Wanneer twee mensen hun huwelijk of levensverbintenis kerkelijk willen laten inzegenen, dan kan dat in onze gemeente. Wij bieden ook begeleiding aan bij de vormgeving van niet-kerkelijke huwelijken.

Neem in al deze gevallen contact op met de kerkenraad.

preekstoel