DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

ZielZin

Hier komt informatie over het project ‘ZielZin’.

‘ZielZin: een plek voor dromen en dwarse gedachten’ is een project van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Nijmegen, gericht op zinzoekers binnen en buiten de kerken. Het wordt mogelijk gemaakt door subsidies van landelijke doopsgezinde en remonstrantse fondsen. Ten behoeve van het project is de theoloog Peter Nissen voor anderhalve dag per week als predikant bij de DoRe-gemeente Nijmegen aangesteld. Hij is te bereiken via e-mail: peterjanissen@hotmail.com.

Het jaarprogramma van ZielZin kunt hier via de link hieronder downloaden. U leest hierin welke activiteiten wij gepland hebben. Wij hopen u bij een of meerdere activiteiten te mogen begroeten.

ZielZin.Jaarprogramma 2020-2021