DoRe-gemeente Nijmegen e.o.

Vrij in geloof, verbonden in gemeenschap

ZielZin

JAARPROGRAMMA ZIELZIN

‘ZielZin: een plek voor dromen en dwarse gedachten’ is een project van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente in Nijmegen. Het is gericht op zinzoekers binnen en buiten de kerken: mensen die op zoek zijn naar bezinning, verdieping en verbinding. ZielZin stoort zich daarbij niet aan kerkmuren en kijkt over de grenzen van religies en levensbeschouwingen heen.

Het wordt mogelijk gemaakt door subsidies van landelijke doopsgezinde en remonstrantse fondsen. Ten behoeve van het project is de theoloog en kerkhistoricus Peter Nissen, die hoogleraar is geweest aan de universiteiten van Nijmegen en Tilburg, voor anderhalve dag per week als predikant bij de DoRe-gemeente Nijmegen aangesteld. Hij is te bereiken via e-mail: peterjanissen@hotmail.com.

De meeste bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente, Prof. Regoutstraat 23 in Nijmegen. Een deel van de activiteiten is ook online te volgen, via een Zoomverbinding. Informatie over ZielZin is ook te vinden op de website: www.dorenijmegen.nl, onder ‘Activiteiten’, ‘ZielZin’. U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.

 

DE DIEPTE IN: DRIE VRIJZINNIGE LEERHUIZEN 
ZielZin biedt in het jaar 2021-2022 drie Leerhuizen aan: korte cursussen van telkens drie bijeenkomsten op zaterdagmorgen (tussen 10 en 12 uur). Het is niet per se noodzakelijk alle drie de bijeenkomsten te volgen; het is ook mogelijk om aan één of twee afzonderlijke bijeenkomsten deel te nemen. U kunt ook online deelnemen aan de bijeenkomsten. U dient zich daarvoor per mail aan te melden en u ontvangt dan een mail terug met de Zoomlink. 

RUIM ZICHT 
Drie zaterdagmorgens over vrijzinnig christendom  

Het leerhuis van dit najaar is gewijd aan de vraag wat eigenlijk vrijzinnig christendom is. Vrijzinnigen zijn vaak wel goed in uit te leggen wat zij niet zijn en geloven: niet dogmatisch, niet hiërarchisch, niet streng in regels en gezagsverhoudingen. Maar wat zijn en geloven zij dan wel? En kun je vrijzinnig zijn en tegelijk tot een gevestigde kerk zoals de rooms-katholieke kerk of de PKN behoren? 

Gedurende drie zaterdagmorgens zal Peter Nissen samen met u de wereld van het vrijzinnige christendom verkennen. In de eerste bijeenkomst gaan wij op zoek naar de historische wortels van het vrijzinnige christendom: van humanisme en Verlichting tot kritisch Bijbelonderzoek en oecumenische verbreding. In de tweede bijeenkomst proberen we te ontdekken wat vrijzinnig geloven kan inhouden. De derde bijeenkomst is gewijd aan vrijzinnige geloofsgemeenschappen: bezielde verbanden. De bijeenkomsten vinden plaats op de zaterdagen 25 september, 23 oktober en 27 november 2021 van 10 tot 12 uur in het DoRe-kerkgebouw. 

Deelname per bijeenkomst € 5,00. Vooraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl. U kunt dan ook aangeven of u digitaal wilt deelnemen via een Zoomverbinding. Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Ruim zicht. 

SPIRITUALITEIT VAN DE DUURZAAMHEID 
Drie zaterdagmorgens over geloof en zorg voor de aarde 

Het eerste leerhuis van 2022 is gewijd aan de relatie tussen religie en duurzaamheid. In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond op initiatief van de Wereldraad van Kerken het Conciliair Proces voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping plaats. Sindsdien staat het behoud van de schepping op de agenda van de christelijke kerken, en ook op die van andere wereldreligies. In 2015 publiceerde paus Franciscus zijn veel geprezen encycliek Laudato Si’, over onze verantwoordelijkheid voor de aarde, die ons ‘gemeenschappelijke huis’ is. Ook heeft hij de zorg voor de toekomst van de aarde uitgeroepen tot een achtste werk van barmhartigheid, naast de zeven klassieke werken.  

In drie bijeenkomsten verdiepen wij ons in de relatie tussen geloven en inzet voor duurzaamheid. De eerste bijeenkomst is gewijd aan wat verschillende religies en spirituele tradities over duurzaamheid te melden hebben. In de tweede bijeenkomst lezen wij Bijbelse teksten die ons bij die vraag van dienst kunnen zijn. In de derde bijeenkomst verkennen wij praktijken voor een nieuwe, op duurzaamheid gerichte levensstijl: wat kunnen wij zelf doen? 

De bijeenkomsten over spiritualiteit van de duurzaamheid vinden plaats op de zaterdagen 29 januari, 26 februari en 26 maart 2022, telkens van 10 tot 12 uur in het DoRe-kerkgebouw. Ook is het mogelijk om online deel te nemen via een Zoomverbinding. Deelname per bijeenkomst € 5,00. Vooraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl. Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Duurzaamheid. 

THEOLOGEN VAN DEZE TIJD
Drie zaterdagmorgens over eigentijdse theologen 

De tijd dat theologen het wereldnieuws haalden, lijkt voorbij. De onlangs overleden Zwitserse theoloog Hans Küng was misschien de laatste theologische wereldster. Maar nog steeds zijn er creatieve vrouwen en mannen die op een eigentijdse manier proberen te spreken over het geheim van het leven, het goddelijke en het heilige. Drie van die eigentijdse theologen worden belicht in dit leerhuis. Het eerste is gewijd aan de Amerikaanse theoloog John Caputo (*1940), die, voortbouwend op de grote mystici, op zoek gaat naar ‘religie voorbij de religie’ en ‘God voorbij de godsbeelden’. Van hem werd enkele jaren geleden het boek Hoping against hope vertaald: Hopeloos hoopvol. De tweede bijeenkomst gaat over de eveneens Amerikaanse theoloog Catherine Keller (*1953). Zij verbindt feminisme en ecologie in een uitdagende theologie, waarin relaties centraal staan. Over haar ‘constructieve theologie’ verscheen in het Nederlands een boek van Rick Benjamins. Van de derde theoloog, de Duitser Eugen Drewermann (*1940), zijn verschillende titels in het Nederlands vertaald. Hij is begaan met de bevrijding van mensen uit angsten en onvrijheid. Hij leest Bijbelse teksten met een psychologische blik, als verhalen over bevrijding en bemoediging. 

De drie zaterdagmorgens over eigentijdse theologen vinden plaats op 23 april, 28 mei en 25 juni 2022, telkens van 10 tot 12 uur in het DoRe-kerkgebouw. Het is mogelijk de bijeenkomsten online te volgen, via een Zoomverbinding. Deelname per bijeenkomst € 5,00. Vooraf aanmelden is, in verband met de coronamaatregelen, verplicht. Dat kan via het mailadres aanmelding@dorenijmegen.nl. Betaling van de deelnamekosten kan op bankrekening NL63 INGB 0000 0146 00 ten name van Samenwerkingsverband DoRe Nijmegen onder vermelding van cursus Theologen van deze tijd. 

EN WAT VIND JIJ? 

Onder deze titel vinden er regelmatig avonden plaats met een bijzondere gast. Die gast zal iets vertellen over wat hem of haar bezighoudt en ook is er volop gelegenheid om met de gast en met elkaar in gesprek te gaan. De avonden beginnen om 19.30 uur en worden rond 21.30 uur afgesloten. Voor deelname wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van € 5,00. In verband met de coronamaatregelen is vooraf aanmelden voor deelname verplicht: aanmelding@dorenijmegen.nl. 

In het najaar van 2021 zijn er twee avonden met bijzondere gasten.  

Donderdag 7 oktober 2021 

Qader Shafiq is onze gast. Hij werd uitgeroepen tot Nijmegenaar van het jaar 2019. Hij zet zich in voor verdraagzaamheid en rechtvaardigheid in Nijmegen en omstreken, onder meer met zijn bureau Wijland en met het initiatief om van Nijmegen een ‘Shelter City’ te maken. Hij is geboren in Afghanistan en vluchtte in 1992 naar Nederland. In zijn columns, gebundeld in Weg naar je eigen land, houdt hij ons een kritische spiegel voor. 

Donderdag 2 december 2021  

De kracht van mooie dingen, met kunstenaar Babette Degraeve. Babette Degraeve is geboren en getogen in het Vlaamse Brugge en woont en werkt al jaren in Nijmegen. Als beeldend kunstenaar gaat zij aan de slag met vormen en ideeën, in de hoop schoonheid zichtbaar te maken. ‘Mooie dingen hebben een eigen kracht en roepen hun eigen energie op,’ aldus Babette Degraeve. Op donderdag 2 december komt zij daarover vertellen en zal zij ook voorbeelden van haar werk laten zien.  

In het voorjaar van 2022 zijn er drie avonden met bijzondere gasten. 

Donderdag 3 maart 2022 

De Nijmeegse theatermaker, creatief therapeut en verhalenverteller Godfried Beumers komt zijn gedachten met ons delen over het belang van het vertellen van verhalen. Wat hebben verhalen met zingeving te maken? Godfried Beumers werd zelf met die vraag geconfronteerd toen bleek dat hij een ernstige leverkwaal had. Hij vertelde het verhaal van zijn levertransplantatie in het aangrijpende boek Een hellehond van pluche (2011). 

Donderdag 7 april 2022  

Godsdienstpsychologe Hans Alma komt naar Nijmegen om te spreken over haar jongste boek Het verlangen naar zin. Dat boek was in 2021 genomineerd als beste spirituele boek van het jaar. Hans Alma was hoogleraar en rector aan de Universiteit voor Humanistiek en is onlangs benoemd tot hoogleraar Religieus Humanisme en Compassie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die leeropdracht geeft kernachtig weer waar zij staat en wat haar bezighoudt. Op 7 april komt zij erover vertellen. 

Donderdag 2 juni 2022 

Religiewetenschapper en kunsthistoricus Anne-May Wachters-van der Grinten verdiepte zich in de rol die het christendom in de loop van de geschiedenis heeft gespeeld in het ontstaan van de Jodenhaat. Het blijkt een wisselvallige geschiedenis te zijn, met donkere bladzijden, maar ook met momenten van verdraagzaamheid. Zij schreef er een boek over dat in het najaar van 2021 verschijnt bij uitgeverij Van Warven. Op 2 juni komt zij erover vertellen en gaat zij met ons in gesprek over de beladen geschiedenis van christelijk anti-judaïsme.  

LEKENPREKEN 

Twee keer per jaar nodigt ZielZin een bijzondere gast uit, géén predikant of pastor, om in de dienst op zondagmorgen een overweging te verzorgen: een lekenpreek. Wegens de coronamaatregelen is ook voor de kerkdiensten aanmelding vooraf voorlopig verplicht: aanmelding@dorenijmegen.nl. 

 Op zondag 28 november 2021 wordt in de dienst om 10.30 uur de overweging verzorgd door schrijver en columnist Stevo Akkerman. Stevo Akkerman (*1963) is journalist en drie maal per week vaste columnist op de tweede pagina van het dagblad Trouw. In 2017 werd hem de J.L. Heldringprijs toegekend voor de beste columnist. Hij staat bekend om zijn afgewogen oordeel. Stevo Akkerman schrijft ook literair werk. Zijn roman Donderdagmiddagdochter werd bekroond met de Vlaamse prijs voor het beste spirituele boek. Ook schreef hij boeken over actuele morele kwesties. Het jongste daarvan is getiteld Wat is dan goed? Stevo Akkerman zal in zijn overweging aan de hand van poëzie ingaan op het verlangen van de ‘ongelovige gelovige’.  

Op zondag 22 mei 2022 wordt in de dienst om 10.30 uur de overweging verzorgd door schrijver Désanne van Brederode. Désanne van Brederode (*1970) studeerde filosofie en maakte op jonge leeftijd haar debuut als schrijver met de roman Ave verum corpus/Gegroet waarlijk lichaam. Andere bekende romans van haar hand zijn Mensen met een hobbyDoor mijn schuldStille zaterdag en Vallende vorst. Enkele jaren lang verzorgde zij een gesproken column in het televisieprogramma Buitenhof. Alleen al de titels van haar roman verraden een belangstelling voor religieuze thema’s, niet vreemd voor de dochter van een gewezen jezuïet, die ook na zijn afscheid van de orde als pastor werkzaam was. Désanne van Brederode schreef fijnzinnige essays over filosofische en religieuze thema’s, onder meer gebundeld in De ziel onder de arm. Over aandachtig leven. Zij voelt zich verbonden met de Christengemeenschap, een door Rudolf Steiner geïnspireerde geloofsgemeenschap. In 2020 verscheen haar roman Wonderlamp, een verhaal over het talent om te verlangen. De ontmoeting met de Palestijnse gids Aladdin en het verhaal van Saulus die Paulus werd, brengen in die roman samen aspecten aan het licht van liefde en vriendschap, verliefdheid, verlangen en heimwee. In 2021 verscheen haar nieuwste roman, De tas, een fascinerend verhaal over een Koerdische man die willekeurige mensen door middel van ‘toevalskunst’ uitdagende vragen voorlegt. Ds. Peter Nissen zal voorgaan in de dienst, die hij samen met Désanne van Brederode voorbereidt. 

OP ADEM KOMEN 

Onder de titel ‘Op adem komen’ is er elke tweede donderdag van de maand een korte meditatieve viering in het DoRe-gebouw aan de Professor Regoutstraat 23. Er wordt een tekst gelezen, er wordt een lied gezongen of naar muziek geluisterd, er kan van gedachten gewisseld worden, maar vooral willen we samen, zittend in een kring, stil zijn. Daarna gaat ieder weer – geïnspireerd, zo hopen we  huiswaarts. De meditatieve viering begint om 20 uur en duurt ongeveer een half uur.  

U kunt dit activiteitenjaar ‘op adem komen’ op de donderdagen 9 september, 14 oktober, 11 november en 9 december 2021 en 13 januari, 10 februari, 10 maart, 12 mei en 9 juni 2022. In april 2022 is er geen ‘Op adem komen’, omdat dan de tweede donderdag samenvalt met Witte Donderdag. 

Op de donderdagen in de oneven weken komt, als er geen ‘Op adem komen’ is, in de DoRe-kerk ook een meditatiegroep bij elkaar: inloop tussen 19.45 en 20.00 uur. Na een ontspanningsoefening, soms ook een tekst, zit de groep 25 minuten in stilte. U bent van harte welkom om u bij deze meditatiegroep aan te sluiten. 

EXPOSITIES IN HET KERKGEBOUW 

Enkele malen per jaar zullen tijdens het weekeinde kunstexposities te zien zijn in het gebouw van de DoRe-gemeente. Nadere gegevens daarover zullen te zijner tijd te vinden zijn op de website en in de lokale nieuwsmedia. 

BEZIELDE FILM 

In het jaar 2021-2022 is ‘Lotsbestemming’ het verbindende thema van de reeks ‘bezielde films’. We bekijken films waarin de hoofdpersoon haar of zijn leven leidt zoals dat is ‘gegroeid’. En dan gebeurt er iets waardoor de vanzelfsprekendheid van hoe het leven zich voltrekt, wordt bevraagd. De hoofdpersoon zal moeten kiezen hoe verder te leven. Bij dat kiezen speelt het verstand maar een beperkte rol. Hoe gaan wij in op het aangereikte scharniermoment in ons leven? En hebben we een dergelijk scharniermoment wel in de gaten? 

De serie van zes films is uitgezocht door de werkgroep ‘bezielde film’, waarin wordt samengewerkt vanuit de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente (Mike Rijken), het Stadsklooster Mariken (Rob Comans) en de Effata-geloofsgemeenschap (Fabiënne Kanis). Op elke deelnemende locatie worden dit seizoen twee films uit de reeks getoond.  

Zolang het corona-virus nog gevaarlijk rondwaart, zullen we extra aandacht moeten besteden aan de veiligheid. Daarbij zal ook improvisatie nodig zijn. Maar de ervaring leert dat het aantal bezoekers doorgaans ver onder de dertig blijft. Van de deelnemers wordt gevraagd om de anderhalve meter afstand zo goed mogelijk in acht te nemen.  

Des Hommes et des Dieux (Fr. 2010/, regie Xavier Beauvois 120 “) 

woensdag 22 september 2021 om 19.30 uur Dominicuskerk; LET OP: ingang Groenewoudseweg, vrijwillige bijdrage 

Een klooster, ergens hoog in de Maghrebijnse bergen tijdens de jaren negentig. Acht Franse monniken leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. Ze helpen hen bij werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de overhand in de regio. Wanneer een aantal buitenlandse werknemers door een islamitisch fundamentalistische groep wordt vermoord, biedt het leger hen bescherming aan, wat ze weigeren. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt, groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. Als ze besluiten om enkele gewonde terroristen te behandelen, reageren de autoriteiten furieus en zetten hen onder druk om terug te keren naar Frankrijk. (won drie cesars op het Festival de Cannes)

Hamam; Il bagno Turco (Italiaans en Turks 1997, regie Ferzan Ozpetek, 94”) 

zondag 31 oktober 2021 om 12.00 uur broodje en om 12.30 uur start film in DoRe kerk; 

bijdrage: €5,-  

In Italië vormen Francesco en Marta een jong en succesvol stel. Hun werk neemt alle tijd in beslag en ze hebben alleen nog tijd voor ruzies. Op een dag erft Francesco een oud Turks badhuis in Istanboel van een ‘vergeten’ tante. Met tegenzin gaat hij op bezoek bij de familie die het badhuis en de woning van de overleden tante beheert. Daar raakt hij geïnteresseerd in het leven van de tante, de familie en het gebouwencomplex. Gaandeweg komt hij zichzelf steeds meer op het spoor. Op een dag staat Marta voor de deur omdat zij zich afvraagt waarom Francesco zo lang wegblijft. 

Moonlight (VS 2016, regie Barry Jenkins, 106”) 

woensdag 17 november 2021 om 19.30 uur in Stadsklooster/De Boskapel; 

bijdrage: € 10,- 

De jonge Chiron heeft het niet makkelijk. Op school wordt hij gepest, en thuis heeft hij te maken met een drugsverslaafde moeder die nauwelijks voor hem zorgt. Bovendien wordt de gevoelige jongen zich steeds meer bewust van zijn homoseksualiteit, iets waarvoor in de masculiene zwarte omgeving waarin hij opgroeit geen plaats is. Kennismaking met de oudere Juan en zijn vriendin Teresa brengen voor het eerst acceptatie, begrip en stabiliteit in Chirons leven, versterkt door een eerste seksuele ervaring met een schoolvriend. De film volgt het leven van Chiron als kind, tiener en volwassen man – een zoektocht naar identiteit, (zelf)respect, geborgenheid en hoop. 

Der Krieger und die Kaiserin (Duits 2000, regie Tom Tykwer, 130”) 

zondag 13 februari 2022 om 12.00 uur broodje en om 12:30 uur start film in DoRe kerk; 

bijdrage € 5,- 

Sissi werkt als verpleegkundige in een psychiatrisch ziekenhuis. Bodo is gestopt als militair en worstelt met zijn pijnlijk verleden. De twee Einzelgänger ontmoeten elkaar onder een tankauto die Sissi zojuist heeft aangereden. Bodo verdwijnt daarna. Eenmaal uit het ziekenhuis gaat zij op zoek naar haar redder die geen interesse in haar lijkt te hebben. Totdat ze elkaar ontmoeten tijdens een bankoverval. 

Dheepan (Frankrijk 2015, regie Jacques Audiard, 109”) 

woensdag 9 maart 2022 om 19.30 uur in Dominicuskerk; LET OP: ingang Groenewoudseweg, vrijwillige bijdrage 

Gouden Palm winnaar. Een ex-Tamiltijger ontvlucht Sri Lanka en komt als politiek vluchteling in Frankrijk terecht. In een Parijse voorstad vindt hij werk als conciërge in een appartementencomplex. Samen met een andere vrouwelijke vluchteling en een kind doen ze alsof ze een gezin zijn. Om deze buurt te kunnen trotseren en zijn familie te beschermen, ziet hij zich echter genoodzaakt om een beroep te doen op de overlevingstechnieken die hij aangeleerd kreeg in zijn vaderland. 

Parasite (Z-Korea 2019, regie Bong Joon Ho, 127”) 

woensdag 20 april 2022 om 19.30 uur in Stadsklooster/De Boskapel; 

bijdrage: € 10,- 

Het gezin Kim leeft onder deplorabele omstandigheden in een arme wijk in Seoul. Bestaand van minimum-loon baantjes, opeengepakt in een te krappe sociale huurwoning in een achtergebleven deel van de stad, zijn zij bereid alles te doen om hun situatie verbeteren. Een mogelijkheid biedt zich aan wanneer zij kennis maken met de rijke familie Park. Al snel profiteren de Kims van de naïviteit en arrogantie van de welgestelde Parks, en nestelen ze zich steeds dieper in het luxueuze wereldje van de nieuwe rijken. Wat dan volgt aan hilarische, ontluisterende en angstaanjagende gebeurtenissen geeft een grimmige kijk op de Koreaanse samenleving, waarin overleven met alle mogelijke middelen voor een groot deel van de bevolking dagelijkse realiteit is. 

AGENDA ZIELZIN 2021-2022 
Donderdag 9 september 2021  Op adem komen 
Woensdag 22 september 2021 Film ‘Des Hommes et des Dieux’, Dominicuskerk 
Zaterdag 25 september 2021  Leerhuis Ruim zicht 1 
Donderdag 7 oktober 2021  En wat vind jij? Met Qader Shafiq Donderdag 14 oktober 2021  Op adem komen 
Zaterdag 23 oktober 2021  Leerhuis Ruim zicht
Zondag 31 oktober 2021 Film ‘Hamam’, DoRe-kerk 
Donderdag 11 november 2021  Op adem komen 
Woensdag 17 november 2021 Film ‘Moonlight’, Stadsklooster/Boskapel 
Zaterdag 27 november 2021  Leerhuis Ruim zicht 3 
Zondag 28 november 2021  Lekenpreek door Stevo Akkerman 
Donderdag 2 december 2021  En wat vind jij? Met Babette Degraeve 
Donderdag 9 december 2021  Op adem komen 
Donderdag 13 januari 2022  Op adem komen 
Zaterdag 29 januari 2022  Leerhuis Duurzaamheid 1 
Donderdag 10 februari 2022  Op adem komen 
Zondag 13 februari 2022 Film ‘Der Krieger und die Kaiserin’, DoRe-kerk 
Zaterdag 26 februari 2022  Leerhuis Duurzaamheid 2 
Donderdag 3 maart 2022  En wat vind jij? Met Godfried Beumers 
Woensdag 9 maart 2022 Film ‘Dheepan’, Dominicuskerk 
Donderdag 10 maart 2022  Op adem komen 
Zaterdag 26 maart 2022  Leerhuis Duurzaamheid 3 
Donderdag 7 april 2022  En wat vind jij? Met Hans Alma 
Woensdag 20 april 2022 Film ‘Parasite’, Stadsklooster/Boskapel 
Zaterdag 23 april 2022  Leerhuis Theologen van deze tijd 1 
Donderdag 12 mei 2022  Op adem komen 
Zondag 22 mei 2022  Lekenpreek met Désanne van Brederode 
Zaterdag 28 mei 2022  Leerhuis Theologen van deze tijd 2 
Donderdag 2 juni 2022  En wat vind jij? Met Anne-May Wachters van der Grinten 
Donderdag 9 juni 2022  Op adem komen 
Zaterdag 25 juni 2022  Leerhuis Theologen van deze tijd 3